MRC dyspnoe schaal

De MRC score is een belangrijk instrument bij het longfunctie-onderzoek. MRC staat voor Modified Medical Research Councel Dyspnoe schaal. Het geeft een cijfer aan uw beperkingen door kortademigheid. Hierbij kijkt u welke van de onderstaande uitspraken het meest voor u van toepassing is.

0. Ik heb geen last van kortademigheid

1. Ik word alleen kortademig bij zware inspanning

2. Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling oploop

3. Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop

4. Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om op adem te komen

5. Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of uitkleden

De MRC is samen met FEV1 en FVC (gemeten bij spirometrie) een belangrijke maat bij COPD. FEV1 en FVC zijn op zichzelf niet genoeg om de ernst van de klachten door COPD in te schatten. Ze zeggen namelijk niets over:

* De hoeveelheid hyperinflatie van de longen. Hyperinflatie is het opstapelen van lucht in de longen. Het ontstaat doordat er onvoldoende tijd is om voldoende uit te ademen. Hierdoor blijven er telkens restjes lucht achter. Bij inspanning neemt de hyperinflatie nog verder toe, doordat men sneller gaat ademen. Hyperinflatie zorgt voor verdere benauwdheids- en kortademigheidsklachten;

* De meest vitale functies van de longen: het transport van zuurstof en kooldioxide (afvalstof van het lichaam) tussen de longen en de bloedsomloop;

* De levenskwaliteit van de patiënt. COPD heeft ook andere effecten dan alleen op de longfunctie.

De MRC score geeft een functionele score aan het longonderzoek. Men kan hieraan de ernst van de beperkingen tijdens het alledaagse leven bekijken. Bij COPD wordt deze op het eerste moment vooral beperkt door kortademigheid.

Een MRC score van 0-2 geeft geen indicatie voor fysiotherapie en kan men vergelijken met GOLD I. Bij een score 3 op de MRC schaal kunt u het beste contact opnemen met uw fysiotherapeut. Deze zal dan een bewegingsprogramma met u starten. MRC 3 staat ongeveer gelijk aan GOLD II. Wanneer u hoger dan 3 scoort, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts voor een verwijzing naar de longarts en poliklinische longrevalidatie. Dit staat gelijk aan GOLD III en IV.

Bronnen:

1. De MRC-dyspnoescore bij de beoordeling van COPD – Ben Ponsioen – Tijdschrift voor praktijkondersteuning – juni 2011 – nummer 3

2. Meetinstrumentenzorg.nl – MRC dyspnoe schaal